Schools in Neriamangalam

Schools in Neriamangalam India

Neriamangalam Schools List ADD YOUR SCHOOL

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Neriamangalam

Neriamangalam Post, Ernakulam Distt. , Neriamangalam, Kerala-686693
Phone: 0484-554246 

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Neriamangalam

Neriamangalam Post, Ernakulam Distt. , Neriamangalam, -686693
Phone: 0484-554246