Schools in Kalpakkam

Schools in Kalpakkam India

Kalpakkam Schools List ADD YOUR SCHOOL

Atomic Energy Central School, kalpakkam

DAE Township , Kalpakkam , Tamil Nadu-603102
Phone: 044 27481598  

Good Shepherd International School, Kalpakkam

No 531 B, Pallavan Nagar, Ecr, Pudupattinam , Kalpakkam , Tamil Nadu-603102
Phone: 9500273060, 9994676136 

Infant Jesus Matric Hr Sec School, Kalpakkam

Karathitu Road, Pudupattinam , Kalpakkam , Tamil Nadu-603102
Phone: 9790051200, 9994291707 

Kendriya Vidyalaya No 2, Kalpakkam

Sadras , Kalpakkam, Tamil Nadu-603102
Phone: 044 27481226